Flere samtidige brukere

Flerbrukerversjon av Faktum Faktura

Faktum Faktura kan nå settes opp for flere samtidige brukere. Flerbrukerlisensen gjelder for to eller flere brukere i samme firma, vi belaster ikke per bruker. Kontakt oss for oppsett eller mer info.