Foretaksregisteret – nye retningslinjer

Foretaksregisteret – nye retningslinjer

De nye retningslinjene fra Finansdepartementet sier at fakturaer som utstedes av foretak av typene AS (aksjeselskap), ASA (allmennaksjeselskap) og NUF (filial av utenlandsk selskap) må inneholde teksten “Foretaksregisteret”. Dersom du ikke har valgt dette tidligere vil du nå få spørsmål om ditt foretak er registrert i Foretaksregisteret, og hvis det er det så vil teksten “Foretaksregisteret” fremkomme av fakturaen, på linja under organisasjonsnummeret.