Økt matmoms fra 2012

Satsen for middels mva økes til 15%

Fra og med 01.01.2012 økes matmomsen fra 14% til 15%. I denne forbindelse lanserer vi versjon 5.7.1 av Faktum Faktura. I tillegg til ny momssats er det også gjort en del mindre feilfikser i denne versjonen.

Trykk her for å oppdatere til siste versjon av Faktum Faktura.