Brukerveiledning

Fakturering

Fakturering er noe av det viktigste som skjer i en bedrift, som et ledd i det å få penger inn. Her kan du lese mer om hva fakturering innebærer, krav til faktura, råd i forbindelse med purringer, med mer. Når du har lest gjennom, kan du se veiledninger...
Read More

Lage faktura

Når du har utført et arbeid eller solgt en tjeneste, er neste steg å lage en faktura. Fakturaen gis kunden samtidig med, eller senest en måned etter at varen/tjenesten var levert.   Lage faktura   I Faktum Faktura er det enkelt å lage faktura....
Read More

Sende faktura

Sende faktura I Faktum Faktura er det enkelt både å lage faktura og sende faktura. Direkte fra programmet har du flere ulike valg, etter hva som passer deg best. Du kan fullføre fakturaen ved å velge: Skriv ut Eksporter til PDF Send PDF med epost...
Read More

Søke på fakturanummer

Hvordan kan jeg søke på fakturanummer? Trykk på Dokumenter og deretter Faktura. Så kan du klikke på feltet for fakturanummer, markere tallene og taste inn det nummeret du ønsker. Dette vil ikke endre fakturanummeret på den fakturaen du ser på,...
Read More

Fakturere med mva

Hvorfor får jeg ikke fakturert med mva? Opplever du kun får valg om å fakturere med 0 % mva på fakturalinjene dine, men du skulle gjerne ha fakturert med mva? Eller ser du ingen valg om mva i det hele tatt? Velg riktig mva-modus Dersom mva-modus “Ingen...
Read More

Registrere betaling

Hvordan kan jeg registrere betalinger? Det er flere måter å registrere betalinger på, og her er en innføring i hvordan det kan gjøres enklest mulig. Registrere betaling for en spesifikk faktura Når du er i Dokumenter og ser på en faktura, kan du...
Read More

Opprette purring

Hvordan kan jeg opprette purring? Før man oppretter purring bør man legge inn riktige purrebetingelser med dagens satser for purregebyr og forsinkelsesrenter. Dette gjøres under «Innstillinger» > «Dokumentinnstillinger» > «Purrebetingelser»....
Read More

Opprette kreditnota

Hvordan oppretter jeg en kreditnota? En kreditnota brukes dersom man har fakturert for mye, eller gjort feil på en faktura, og vil gi beskjed til kunden om at hele eller deler av fakturaen ikke skal betales. Dersom en faktura er sendt feil, er riktig...
Read More

Importere kunder og varer

Hvordan kan jeg importere kunder og varer? Kunde- og varelister kan enkelt importeres via Excel til Faktum Faktura. Gå først til henholdsvis «Kunder» eller «Vareregister» og trykk på «Eksporter til Excel». Lagre og åpne denne filen slik at du...
Read More