Purringer

Purringer

I Faktum Faktura kan du purre opp utestående beløp med få tastetrykk. Bruk oversikten over utestående fordringer i Faktum Faktura til å generere purringer med støtte for renteberegning og purregebyr.