Oppdateringer

Faktum Faktura blir løpende oppdatert. Noen oppdateringer retter feil, mens andre legger til nye funksjoner.

Nedenfor er en liste over de nyeste oppdateringene som er lagt til:


Versjon 5.9.192

Utgitt: 16.07.2021

Vi har fokussert på små justeringer av elementer i grensesnittet og feilmeldinger i programmet og installasjonsfilen. 

Versjon 5.8.32

Utgitt: 05.11.2018

Nye funksjoner / endringer

 • Sikkerhetskopi i skyen: Spørsmål ved oppstart, kryptering av sikkerhetskopi
 • Mulighet for å skrive ut kvittering for innbetalinger
 • Markedsundersøkelse i journalen

Forbedringer

 • Små justeringer av elementer i grensesnittet
 • Diverse feilrettinger

Versjon 5.8.30

Utgitt: 05.07.2018

Nye funksjoner / endringer

 • Info om GDPR dukker nå opp i programmet 1 gang (+1 gang per nye firma som registreres)
 • Sikkerhetskopi i skyen (Online backup) med kryptering – husk å lagre passord hvor du alltid finner det igjen ved behov!
 • Hvis du velger en forhåndsbetaling på en faktura, så trekkes beløpet fra totalen på fakturabeløpet (må velges før fakturaen ferdigstilles)
 • Sendte fakturaer kan ikke lenger redigeres, men må krediteres i henhold til bokføringsloven § 5-2-7 (Kreditnota)
  • Husk å bruke forhåndsvisning, slik at du oppdager eventuelle feil før du ferdigstiller fakturaen!
 • Markedsanalyse “Bruksmønster” med valgfri deltagelse er lagt til for å kunne forbedre programmet nærmere våre kunders behov

Forbedringer

 • Betalinger og forhåndsbetalinger kan nå registreres på kunde (uavhenig av faktura) og siden knyttes mot faktura
 • Tekster på dokumentmaler (tilbud/ordre/faktura) kan kopieres videre som standard (velges under innstillinger)
 • I kunde- og vareregisteret kan nå flere linjer slettes av gangen. I vareregisteret må det merkes av for merk flere (for å veksle til “slettemodus” i motsetning til å kunne redigere innholdet på èn linje).
 • Rettet flere øvrige småfeil i programmet.

Versjon 5.8.17

Utgitt: 03.01.2018

Nye funksjoner / endringer

 • La til mulighet for å bruke tidligere (ubrukte) betalinger som forhåndsbetaling på en faktura
 • Oppdaterte lav mva-sats fra 10% til 12%
 • Endret slik at journaler skrives ut liggende som standard (kan endres av support)

Forbedringer

 • Interne notater, innledende- og avsluttende tekst blir nå videreført fra Ordre til Faktura, og overskriver eventuell standard ved nye fakturaer.
 • Rettet flere småfeil i programmet.

Versjon 5.8.14

Utgitt: 31.10.2017

Nye funksjoner / endringer

 • La til mulighet for å registrere betaling uten tilknytning til en faktura.
 • Endret tittel i oppstartsmeldingen.

Forbedringer

 • Rettet flere feil som kunne føre til at automatisk kopi til PDF feilet.
 • Rettet en feil med håndtering av ugyldige tegn ved import av vareregister.
 • Rettet en feil som kunne føre til at “ikke vis denne meldingen igjen” noen ganger ikke gjorde jobben.

Versjon 5.8.12

Utgitt: 01.12.2016

Nye funksjoner

 • Aktiverte automatisk kopi til PDF som standard

Forbedringer

 • Fikset summen på kalkulatoren
 • Rettet flere småfeil som noen ganger gav en feilmeldinge

Versjon 5.8.11

Utgitt: 10.11.2016

Nye funksjoner

 • Automatisk tilbakedatering av fakturaer, hvis aktivert
 • Lagre automatisk kopi til PDF i en mappe med samme navn som firmaet
 • Eksporter beholdning fra vareregister
 • Vedlegg for alle dokumenttyper (tilbud, ordrebekreftelse, faktura, kreditnota)
 • MVA-rapport i Statistikk

Forbedringer

 • Manuell eksport til PDF
 • Kopi til PDF lagres først når status endres til “sendt”
 • Kundenotater – nye linjer viste ikke som de skulle etter import
 • Vareregister – i forbindelse med import
 • Tydeligere informasjon når et tilbud er låst.
 • Håndtering av vedlegg
 • Fikset feil med summering i Journal > Betalingstatus
 • Fikset feil med PDF backup når faktura sendes på epost
 • mindre feilrettinger

Versjon 5.8.10

Utgitt: 03.08.2016

Forbedringer

 • Rapport for salgskonto summerer totaler grupper på salgskonto, mva-gruppe og mva sats.
 • Excel export til Office 2007+ format

Versjon 5.8.8

utgitt: 06.01.2016

Nye funksjoner

 • La til automatisk eksport til PDF ved fullført faktura
 • La til funksjon for medlemskap (for klubber, idrettslag og lignende)
 • La til funksjon for å sende flere fakturaer via Journal, se Innstillinger > Diverse > Kunder
 • La til kolonne for Lager i vareregister

Forbedringer

 • Endret lav mva: For varer og tjenester levert fra 01.01.2016 er ny sats for lav MVA fra 10 %

Versjon 5.8.2

utgitt: 17.07.2015

Nye funksjoner

 • La til søkefelt i alle faner under Journal. Søkefunksjonaliteten er også generelt forbedret
 • La til filtrering på dokumenttype under journalene Betalingsstatus og Alle dokumenter
 • La til mulighet for å skrive fakturaer på flere språk
 • La til felt «Kunderef» i kundeinformasjonen. Dette fylles automatisk ut i fakturaens  «Kunderef»-felt
 • La til oppdatering av kunder ved import fra Excel. Forbedret slik at epostadresser og adresser ikke blir liggende dobbelt
 • La til tall over søylene under Statistikk>Omsetning
 • Ny dialogboks når man trykker på Hjelp-knappen, med mulighet for å be om å bli kontaktet samt å starte fjernstyring
 • Automatisk matching av fakturaer og kreditnotaer der kreditnotaen har høyest beløp

Forbedringer

 • Forbedret overføring til regnskapsfører ved at man kan spesifisere salgskonto i MVA-innstillingene
 • Forbedret håndtering av vedlegg
  • La til spørsmål om man ønsker å ta sikkerhetskopi av eksisterende vedlegg ved aktivering
  • Vis hvor mange som er lagret lokalt/online
  • Fikset feil ved håndtering av horisontale sider i vedlegg
 • Journalene «Betalingsstatus» og  «Alle dokumenter» viser ikke annullerte dokumenter med mindre man velger type «Annullert»
 • Fikset feil og oppdatert dokumentlayouter
 • Korrigert skrivefeil og manglende oversetting
 • Forbedret sending av fakturaer