Kjøp lisens

Faktum Faktura er

gratis å prøve i 90 dager!

Deretter koster det kr 1 300 for 1 år. Det gis rabatt dersom en kjøper lisens for flere år om gangen. Se prisliste før kjøp i programmet.

Som betalende bruker har man fri tilgang til alle oppgraderinger og fri support via telefon og e-post.

Lisensen gjelder for ett foretak. Det er tilrettelagt for å ha flere adskilte foretak i samme programinstallasjon. Hvert foretak må ha egen lisens, men vi tilbyr gode avtaler for kunder med flere selskaper. Kontakt oss for mer info.

For å kjøpe Faktum Faktura må programmet lastes ned og installeres.

Se også kom i gang eller prisoversikt for mer informasjon.