Opprette purring

Hvordan kan jeg opprette purring?

Før man oppretter purring bør man legge inn riktige purrebetingelser med dagens satser for purregebyr og forsinkelsesrenter. Dette gjøres under «Innstillinger» > «Dokumentinnstillinger» > «Purrebetingelser». For mer informasjon om regler og gjeldende satser, se https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Purring-og-inkasso/.

Det finnes flere måter å opprette purringer på i Faktum Faktura.

  • Under «Dokumenter» > «Faktura» kan man trykke på «Viderefør» og deretter «Opprett purring»
  • Under «Journal» > «Betalingsstatus» kan man trykke på «Handlinger» og deretter «Opprett purring»
  • Under «Kunder», velg en kunde og deretter fanen «Betalingsstatus». Her kan man også trykke på knappen «Handlinger»  og deretter «Opprett purring»