Opprette kreditnota

Hvordan oppretter jeg en kreditnota?

En kreditnota brukes dersom man har fakturert for mye, eller gjort feil på en faktura, og vil gi beskjed til kunden om at hele eller deler av fakturaen ikke skal betales. Dersom en faktura er sendt feil, er riktig prosedyre å kreditere denne og så sende ny faktura.

I Faktum Faktura finnes det to måter å opprette en kreditnota på.

Kreditere en konkret faktura

Dersom du vil kreditere en bestemt faktura, klikker du på fanen «Faktura» og blar til riktig faktura. Videre klikker du «Viderefør» og deretter «Opprett kreditnota». Alle linjene fra fakturaen vil nå bli kopiert til kreditnotaen, og man kan eventuelt fjerne eller endre linjer dersom kun deler av fakturaen skal krediteres.

Opprette ny, tom kreditnota

For å lage en helt tom kreditnota, velger du fanen «kreditnota», og klikker på knappen «Ny». På kreditnotaen kan man opprette linjer for det som skal krediteres, på tilsvarende måte som når man lager linjer på en faktura.