Statistikk

Omsetningsstatistikk

I Faktum Faktura kan du enkelt holde oversikt over hvordan omsetningen utvikler seg fra måned til måned og sammenligne med tidligere år.

Under valget “Statistikk” i venstre kolonne, finner du både Omsetning og Omsetningsoppgave, til stor hjelp når MVA skal innrapporteres!