Vedlegg

Vedlegg

Faktum Faktura kan du legge et til et PDF-dokument som vedlegg til fakturaene. Vedlegget kan skrives ut, eksporteres og sendes via epost til kunden som en del av fakturaen. Vedlegget blir også med når du sender fakturaen som EHF. Dette er nyttig for fakturagrunnlag som timelister, kjøresedler, brukerveiledninger og annen dokumentasjon.

Når du har lagt til et vedlegg lagres en kopi av filen sammen med databasen slik at du kan jobbe videre med filen. Endringer som gjøres i den opprinnelige filen etter at du har knyttet den til en faktura vil ikke påvirke fakturavedlegget. Dersom du ønsker å oppdatere vedlegget, slett det fra listen og legg det til på ny.

Det er mulig å legge til PDF-filer på opptil 20 MB.

Sikkerhetskopi i skyen

Vi tilbyr mulighet for å ta sikkerhetskopi av vedleggene i skyen. Når dette er aktivert vil vedleggene automatisk sikkerhetskopieres til et trygt sted i skyen via Internett. Du trenger altså ikke bekymre deg for å ta sikkerhetskopi av flere filer enn før, ettersom Faktum Faktura automatisk sørger for å ta vare på vedleggene dine. Hvis du sletter den opprinnelige filen, flytter programmet til en ny datamaskin eller mister mappen hvor vedleggene ligger, vil vedleggene automatisk være tilgjengelig dersom sikkerhetskopieringen i skyen er aktivert.

Behold vedleggene når du er frakoblet

Vedleggene ligger også lagret i en mappe på din datamaskin slik at du kan åpne dem, skrive ut fakturaer etc. også når du ikke er koblet til Internett.

Hvis du ikke ønsker å ha automatisk sikkerhetskopi i skyen, må du passe på at du tar sikkerhetskopi av denne mappen selv. Dersom du flytter Faktum Faktura til en ny maskin, må du også kopiere vedleggsmappen i tillegg til databasen. Vi anbefaler derfor å alltid ha sikkerhetskopi i skyen aktivert.

Vedleggsmappen ligger vanligvis i Dokumenter > Faktum sammen med databasefilen. Under Innstillinger > Diverse > Vedlegg er det mulig å endre hvor vedleggsmappen ligger. Når du endrer plasseringen vil eksisterende vedlegg også flyttes automatisk.

Dra & slipp

Du kan dra PDF-filer til vedleggslisten for å legge dem til som vedlegg på den aktuelle fakturaen raskt og enkelt.

Åpne vedlegg

Du kan dobbeltklikke på et vedlegg i listen for å åpne den og se innholdet. Merk at dette åpner vedlegget som er knyttet til fakturaen, og ikke den opprinnelige filen.

Ny tekstmakro

En ny makro/funksjon (fx) “[Antall vedlegg]” er lagt til og viser antall vedlegg.