Versjon 5.7.28

Faktum Faktura 5.7.28

Nyeste versjon av Faktum Faktura er nå 5.7.28.

Trykk her for å oppdatere til siste versjon av Faktum Faktura.

Her følger noen av de viktigste forbedringene som er gjort.

Nye funksjoner og forbedringer

  • Import av kundelister tar nå enda kortere tid
  • Det er mulig å importere Excel-filer både i 2010-format (.xlsx) i tillegg til det gamle formatet 1997-2003 (.xls)
  • Dersom en import feiler, vil linjenummer komme med i feilmeldingen
  • Flere dokumentlayouter er forbedret
  • Under Betalingsstatus er det lagt til to nye filtreringer. Ferdig er alle utenom kansellerte og kladder, mens Forfalt er forfalte ubetalte fakturaer