Lagring (fakturaer og kunder)

Hvor blir dataene lagret?

Faktum Faktura bruker en database hvor alle dataene lagres. Denne ligger som standard i mappen “Mine Dokumenter\Faktum”, men første gang du starter programmet får du også muligheten til å velge et annet lagringssted.

Dersom du ønsker å flytte databasen til en annen plass, kan du flytte filen Faktum Faktura DB.ffdb som ligger i nevnte mappe dit du vil ha den. For at Faktum Faktura skal finne databasen, kan du enten åpne den ved å dobbeltklikke på databasefilen, eller du kan registrere den som standard database ved å trykke på den med høyre mustast og velge “Bruk som standard database i Faktum Faktura”.