PC-krasj

PC-en min har krasjet. Hva gjør jeg?

Av sikkerhetsmessige grunner lagres dine kunders opplysninger ikke hos oss. Vi har kun opplysninger om våre kundeforhold.
Hvis PC-en din har krasjet, er det avgjørende at du enten kan få ut databasefilen fra harddisken til PC-en som ikke lenger fungerer, eller at du har en databasebackup på en annen harddisk.

Dersom du har tilgang til databasen eller en backup, kan du klikke her for veiledning til å flytte dette til annen PC, slik at du kommer i gang igjen med faktureringen.

Får du ikke tak i hverken databasen eller en backup, har du dessverre mistet alle dataene som lå i programmet. Dersom du har regnskapsfører, kan du høre om han/hun kan hjelpe deg med kundelisten, siste fakturanummer eventuelt og lignende.

Det du uansett ikke mister, er lisensen som gir deg rett til å bruke Faktum Faktura. Du kan derfor laste ned programmet og oppgi samme e-postadresse som tidligere ved registrering, så vil du kunne bruke programmet igjen. Du kan da eventuelt registrere fakturaene i programmet på ny. Du bør gå inn på «Innstillinger» og så «Nummerserier» og sette neste fakturanummer høyere enn det siste du brukte, slik at du ikke bruker samme fakturanummer to ganger.