Faktum Faktura på Apple / Mac

Kan jeg bruke Faktum Faktura på Apple / Mac?

Faktum Faktura er laget for Windows, men er også mulig å bruke på Mac ved hjelp av et mellomprogram, som lar deg bruke Windows-programmer på din Mac. Under kan du utforske ulike alternativer.
Et av de mest brukte er Parallels Desktop.

http://www.parallels.com/products/desktop/
http://kb.iu.edu/data/ahjj.html
http://mac.appstorm.net/how-to/virtualization/run-windows-apps-on-your-mac-free-with-wine-bottler/
http://store.apple.com/us/browse/guide/windows
http://www.vmware.com/products/fusion/overview.html
http://www.macworld.com/article/1050374/winmacfaq.html
http://www.macwindows.com/winintelmac.html