Åpne sendt faktura

Hvordan kan jeg åpne en faktura som er sendt?

En faktura som er ferdigstilt/sendt, kan ikke endres på i henhold til bokføringsloven*.

Den korrekte måten å korrigere en feil på, er å kreditere fakturaen og deretter å lage en ny.

Dersom deler av fakturaen er riktig kan du spare tid ved å trykke på knappen «Viderefør» og deretter «Kopier dokument».

 

*Bokføringsloven § 5-2-7 (Kreditnota)

Når det utstedes nytt salgsdokument til erstatning for allerede avsendt salgsdokument, skal det også utstedes en kreditnota som reverserer opprinnelig salgsdokument.

0 Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-2-8).