Sikkerhetskopi

Hvordan tar jeg backup av databasen?

Faktum Faktura har innebygget funksjon for sikkerhetskopi som kan konfigureres ved å gå til Innstillinger > Diverse > Sikkerhetskopiering. Som standard (fra versjon 5.8.8) vil sikkerhetskopi automatisk skje hver gang du avslutter programmet.

Kopien legges i Dokumenter\Faktum\Backup.

Vi anbefaler å lagre sikkerhetskopiene på et annet sted (f.eks. ekstern harddisk, USB-stick, DropBox eller lignende), slik at du fortsatt har en kopi av dataene i tilfelle hardiskkrasj.

For å gjenopprette en sikkerhetskopi, kan du dobbeltklikke på sikkerthetskopifilen du ønsker å gjenopprette.